Jakub Wiślak – medalista Mistrzostw Polski w Karate Kyokushin

Norwegia, Indie , Chile w naszym zasięgu , czyli turyści na festiwalu podróżniczym.

Konkurs „Metamorfoza – stylizacja o wielu twarzach”

Kompleks sportowy przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie oficjalnie otwarty

Potyczki językowe

Wernisaż wystawy „Najpiękniejsze zdjęcia polskie”

Półfinał XXV Olimpiady Techniki Samochodowej

XIV Szkolny Dzień Talentu

2 technik informatyk na prelekcji „Doświadczanie Annapurny. Himalaizm w wydaniu sportowym”

Tydzień matematyki

Konsultacje dla rodziców

Zawody powiatowe w piłce siatkowej chłopców pod patronatem Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca

Technik fotografii i multimediów – promocja

Samochodziarze – promocja!

XXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Siewierzu

SZKOŁA PATRIOTÓW

Dzieje społeczności żydowskiej w Będzinie

Pierwsze informacje o Żydach mieszkających w rejonie Będzina pochodzą z końca XIII wieku. W początku XIV w. zajmowali się handlem i pożyczkami, mieszkali przy murach obronnych miasta, w rejonie obecnej ul. Zaułek, później przy ul. Zawała, a następnie wokół ul. Rybnej i dzisiejszej Berka Joselewicza. Pierwszym przywilejem królewskim, dotyczącym bezpośrednio ludności żydowskiej w Będzinie, był dokument Stefana Batorego z 1583 roku, w którym monarcha pozwalał Żydom na osiedlanie się wewnątrz murów miejskich i uprawianie na rynku handlu na równi z kupcami chrześcijańskimi. Prawdopodobnie w połowie XVI wieku wzniesiono w Będzinie pierwszą, drewnianą synagogę, równocześnie z nią powstał też pierwszy kirkut ulokowany u zbiegu dzisiejszych ulic Modrzejowskiej i Zawale. Od początku XIX wieku liczba Żydów zamieszkujących Będzin zaczęła stopniowo wzrastać. Kres ekspansji demograficznej miał przynieść dopiero wybuch II wojny światowej. W latach 50. XIX stulecia wzniesiono przy ulicy Bóżniczej synagogę drewnianą, na której
miejscu w latach 1880-1881 wybudowano nową, murowaną. Nieco wcześniej, bo w latach 30. XIX w. powstał drugi, istniejący do dzisiaj, żydowski cmentarz, położony na zboczu Góry Zamkowej. Na przełomie XIX/ XX wieku nastąpił wzrost świadomości narodowej Żydów, czego wyrazem była aktywizacja działalności politycznej – funkcjonować zaczęły żydowskie partie i organizacje polityczne: Bund, Poalej Syjon, Aguda. Wraz z rozwojem miasta jako ośrodka przemysłowego, bogatsza część społeczności żydowskiej zaczęła lokować swój kapitał w przemyśle, co spowodowało wytworzenie się swoistej elity finansowej, wybijającej się spośród reszty ludności. Kres rozwojowi społeczności żydowskiej w Będzinie przyniosła okupacja hitlerowska. Masowe prześladowania starozakonnych, rozpoczęte w pierwszych dniach po wybuchu wojny, doprowadziły do stopniowej eksterminacji, której apogeum nastąpiło w 1943 roku. Likwidacja getta będzińskiego i wywóz tysięcy Żydów do obozu w Auschwitz doprowadziły do zupełnego wyjałowienia miasta z ludności judaistycznej. W efekcie po wojnie, w Będzinie, w którym przed 1939 roku liczba Żydów wynosiła ponad 50 % ludności, nie pozostało niemal nic.

zdjęcie  zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie zdjęcie

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

adres do e-doręczeń:
AE:PL-11914-62866-CVSGF-18

ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content