Olimpiada ZUSowa: Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych- etap szkolny

Turniej piłki koszykowej chłopców o Puchar Starosty Powiatu Będzińskiego Sebastiana Szaleńca

CKZiU – Pomagamy !!!

Zajęcia z radcą prawnym

Szkolne Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Szachach Drużynowych.

30 Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA 2023

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

„Rysiek Riedel we wspomnieniach” czyli spotkanie w Teatrze Dzieci Zagłębia

Podsumowanie realizacji projektu „Królowa dynia w kuchni 2023″

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Cosplay – moc wyobraźni oraz chęci – w CKZiU

Informatycy & test ITFitness

Ustroń i Wisła – no problem!

 Sesja naukowa w Muzeum Śląskim

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprasza na KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET !

KURSY PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE

KURSY PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE

 

„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap – wsparcie dla CKZiU w Będzinie”. Projekt, realizowany przez Powiat Będziński, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkoły i dostosowanie efektów kształcenia do wymagań pracodawców. Realizacja celu odbyła się przez  objęcie wsparciem 105 uczniów Technikum o kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk, technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk, technik fotografii i multimediów, oraz  5 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 25 uczniów z oddziału przygotowawczego. To również wsparcie dla 8 przedmiotów zawodowych.

 Uczniowie odbyli zajęciami z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęcia/kursy specjalistyczne oraz staże zawodowe. Działania te mają istotne znaczenie w odniesieniu do przyszłego zatrudnienia uczniów, przyczynią się także do zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkoły i ich atrakcyjności na rynku pracy.

W ramach projektu nawiązana została współpracy z pracodawcami, co pozwoli na stworzenie warunków kształcenia w różnego typu przedsiębiorstwach i wdrożenie uczniów do podejmowanej w przyszłości pracy zawodowej.

Czas realizacji projektu od 01.09.2020 r. do 30.06.2023 r..

Całkowita wartość projektu: 1 370 429,94 zł.

Kwota dofinansowania ogółem: 1 164 865,44 zł.

  • w tym dofinansowania EFS: 1 164 865,44 zł.;
  • w tym Budżet Państwa: 137 043,00zł.

Kwota wkładu własnego ogółem: 31 155,89 zł.

 

Kursy dla poszczególnych zawodów:

  1. technik pojazdów samochodowych – KURS SPAWANIA
  2. technik usług fryzjerskich – KURS STYLIZACJI PAZNOKCI
  3. technik usług turystycznych – KURS PILOTA WYCIECZEK
  4. technik informatyk – KURS APLIKACJI INTERNETOWYCH
  5. technik eksploatacji portów i terminali – KURS WÓZKÓW WIDŁOWYCH, KURS INFORMATYCZNY W LOGISTYCE
  6. technik żywienia i usług gastronomicznych – KURS DIETETYKI
  7. technik elektryk – KURS SEP
  8. mechanik pojazdów samochodowych – KURS ZASILANIA SILNIKA Z UKŁADEM COMMAN RAIL

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content