Światowy Dzień Ziemi 2021r

Czy wiesz czym jest depresja?

Bezpieczniej w Internecie. Warsztaty on-line

Bierzemy udział w akcji Żonkile

Ważna informacja!

Pora pomyśleć o przyszłości!

Nowoczesne rozwiązania dydaktyczne na czas pandemii

I Konkurs Fotograficzny „EKO-FOTO- przyroda Twojej okolicy”

Światowy Dzień Zdrowia

Uwaga !!!!! Uczniowie, słuchacze oraz absolwenci.

Życzenia świąteczne

Czy w Waszych sercach zagościła już wiosna?

Wyróżnienie w konkursie kulinarnym

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej!

Ważna informacja!

PLANOWANE EFEKTY

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej

„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. do 30.09.2020 r. (wydłużenie terminu z powodu pandemii do 28.12.2020 r.)
Wartość projektu: 410 481,25 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 348 909,06

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 53 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie, których praktyczna nauka zawodu odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Będzinie. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie trwania projektu poprzez organizację kursów zwiększających szanse uczniów na rynku pracy, organizację doradztwa zawodowego, organizację staży i praktyk zawodowych oraz włączenie pracodawców w proces przygotowania zawodowego uczniów. Nastąpi też doposażenie jednej pracowni nauki zawodu znajdujących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Będzinie.

 

Zaplanowano do osiągniecia następujące efekty:

Liczba osób wchodzących w skład Forum na rzecz edukacji zawodowej -10
Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach doradztwa zawodowego – 30
Liczba uczniów, którzy ukończyli kursy zawodowe zwiększające ich szanse na rynku pracy – 53
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 30
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS -2
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego -1

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11-go Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content