Relacja z konkursu wiedzy o rynku pracy

My też się szkolimy!

Czytam z Igą!

Ferie

Obsługa Powiatowego Spotkania Noworocznego 2023

Egzaminy zawodowe

Kolędnicy z CKZiU w ZOL przy Domu św. Józefa w Będzinie

Sukcesy sportowe – Bartłomiej Truś

Świąteczne lekcje języków obcych

Wesołych Świąt

III Konkurs Kolęd i Pastorałek

Wycieczka do kina Helios

„Grudzień – miesiąc ważnych wydarzeń” – warsztaty historyczno-kulturowe

Ogłoszenie!

Niecodzienna lekcja historii

O szkole

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego nr IV/50/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku.  Placówka powstała z połączenia Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

To największa szkoła ponadpodstawowa w powiecie będzińskim, kształcąca młodzież w systemie dziennym oraz dorosłych w systemie zaocznym.

Nasza szkoła kształci średnią kadrę techniczną oraz pracowników  w atrakcyjnych zawodach. Wyposaża uczniów oraz słuchaczy w kompetencje pozwalające na aktywne znalezienie się na polskim i europejskim rynku pracy lub dalszą naukę.

Zapewnia dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, która, realizując programy nauczania, stosuje aktywizujące metody nauczania w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną. Dba o zachowanie tradycyjnych wartości, uwzględniając wymogi nowoczesnego stylu kształcenia i wychowania.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego tworzy nowoczesną placówkę posiadającą bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną, prowadzi kształcenie w następujących formach:

Technikum nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” (4-letnie, 5-letnie) w zawodach:

  • technik informatyk
  • technik fotografii i multimediów
  • technik elektryk
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik usług fryzjerskich
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik organizacji turystyki
  • technik budownictwa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Danuty Siedzikówny „Inki” (3-letnia)
w zawodach:

  • fryzjer
  • kucharz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • elektryk
  • wielozawodowa (elektronik, sprzedawca, elektromechanik pojazdów
    samochodowych, elektromechanik, ślusarz, stolarz,
    piekarz, cukiernik)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (3-letnie) – forma zaoczna na podbudowie 8 – letniej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH w systemie zaocznym, na podbudowanie szkoły średniej w kierunkach:

  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • technik ochrony fizycznej osób i mienia
  • technik usług kosmetycznych
  • technik administracji
  • technik archiwista
  • opiekunka dziecięca
  • opiekun w domu pomocy społecznej
  • asystent osoby niepełnosprawnej

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

  • wytwarzanie wyrobów stolarskich
  • wykonywanie zabiegów fryzjerskich
  • projektowanie fryzur
  • organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
  • wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
  • wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  • wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
  • montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  • montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • programowanie, tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • obsługa, diagnozowanie oraz naprawa układów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  • organizacja i prowadzenie procesów obsługi pojazdów samochodowych
  • sporządzanie potraw i napojów, organizacja usług gastronomicznych

Kształcenie teoretyczne młodzieży i dorosłych odbywa się w budynku przy ul. 11 Listopada 3, natomiast praktyczne w zawodach usługowycho odbywa się w budynku przy ul. Promyka 26, a kształcenie praktyczne w zawodach technicznych przy ul. Krasickiego 17.

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content