Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/24 w CKZiU

Wspaniałych, bezpiecznych wakacji

Amelia i Nikola – laureatkami konkursu „Współczesny patriotyzm”. Mała ojczyzna

GIGATHON 2024 – technik informatyk

Egzaminy zawodowe

„Śląskie. Dla Zawodowców”

Kolejne „Śniadanie na trawie” w CKZiU już za nami.

Strzeleckie zajęcia sportowe

Informacja

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kulturze Fizycznej

Uroczysta akademia z okazji zakończenia nauki klas maturalnych w CKZiU w Będzinie

Kolejna grupa absolwentów „zakorzeniła się” w historii CKZiU…

„Zarządzanie na medal”

Nadzieja na dom

„Geopiknik na Żylecie” – edycja 2024

O szkole

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego nr IV/50/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku.  Placówka powstała z połączenia Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

To największa szkoła ponadpodstawowa w powiecie będzińskim, kształcąca młodzież w systemie dziennym oraz dorosłych w systemie zaocznym.

Nasza szkoła kształci średnią kadrę techniczną oraz pracowników  w atrakcyjnych zawodach. Wyposaża uczniów oraz słuchaczy w kompetencje pozwalające na aktywne znalezienie się na polskim i europejskim rynku pracy lub dalszą naukę.

Zapewnia dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, która, realizując programy nauczania, stosuje aktywizujące metody nauczania w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną. Dba o zachowanie tradycyjnych wartości, uwzględniając wymogi nowoczesnego stylu kształcenia i wychowania.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego tworzy nowoczesną placówkę posiadającą bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną, prowadzi kształcenie w następujących formach:

Technikum nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” (5-letnie) w zawodach:

 • technik informatyk
 • technik fotografii i multimediów
 • technik elektryk
 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik organizacji turystyki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Danuty Siedzikówny „Inki” (3-letnia)
w zawodach:

 • fryzjer
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektryk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (4-letnie) – forma zaoczna na podbudowie 8 – letniej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH w systemie zaocznym, na podbudowanie szkoły średniej w kierunkach:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • technik usług kosmetycznych
 • technik administracji
 • technik archiwista
 • opiekunka dziecięca
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • asystent osoby niepełnosprawnej

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 • wytwarzanie wyrobów stolarskich
 • wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • projektowanie fryzur
 • organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
 • wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
 • wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 • wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • programowanie, tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • obsługa, diagnozowanie oraz naprawa układów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • organizacja i prowadzenie procesów obsługi pojazdów samochodowych
 • sporządzanie potraw i napojów, organizacja usług gastronomicznych

Kształcenie teoretyczne młodzieży i dorosłych odbywa się w budynku przy ul. 11 Listopada 3, natomiast praktyczne w zawodach usługowycho odbywa się w budynku przy ul. Promyka 26, a kształcenie praktyczne w zawodach technicznych przy ul. Krasickiego 17.

Loading

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

adres do e-doręczeń:
AE:PL-11914-62866-CVSGF-18

ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

Loading

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content