Dzień Edukacji Narodowej

Projekcja filmu „Najlepszy”

Wycieczka klasy 2 TFT

Niezwykłe spotkanie

Seans filmowy w kinie ,,Nowość’’ w Będzinie

Kolejny sukces sportowy uczniów naszej szkoły

Placówki pomocowe dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego

Dzień Języków Obcych

Wycieczka do Energylandii

CKZiU w projekcie historycznym

Święto Szkoły w CKZiU w Będzinie

Podziękowanie

„Dzień Kariery z EURES”

ERASMUS +

BohaterON

Praktyka zawodowa

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Beata Waszczyn


Praktyka zawodowa 2021/2022
Praktyki szkolne są realizowane na podstawie podstawy programowej. Program praktyki znajduje się w programie nauczania dla konkretnego zawodu. Praktyki są obowiązkowe dla wszystkich klas III technikum i traktowane są jak każdy moduł zawodowy.
Termin praktyk dla klas III (na podbudowie gimnazjum):
23.05.2022 – 17.06.2022

Termin praktyk dla klas III (na podbudowie szkoły podstawowej):
25.04.2022 – 20.05.202223
Miejsce praktyki: Uczniowie samodzielnie szukają dla siebie praktyki kierując się swoimi zainteresowaniami, względami komunikacyjnymi, profilem zakładu pracy, programem praktyki, profilem zawodowym.
Uczniowie są zobowiązani do poinformowania kierownika szkolenia praktycznego o miejscu odbywania praktyki do końca lutego 2022.
Ilość obowiązkowa godzin praktyki: 160 godzin (dla klas na podbudowie gimnazjum) i 140 godzin
(dla klas na podbudowie szkoły podstawowej).
Ubezpieczenie: nie ma konieczności dodatkowego ubezpieczenia ponad szkolne. Jeżeli uczeń jest ubezpieczony prywatnie, dostarcza do kierownika szkolenia praktycznego oświadczenie rodziców z numerem polisy.
Zaliczenie praktyki: Klasy, które odbywają praktyki zawodowe 4-tygodniowe (160 /140 godzin) zobowiązane są do prowadzenia dzienniczków praktyk. Dzienniczkiem może być zeszyt 16-kartkowy, w którym strona tytułowa powinna być zapisana wg załącznika nr 1. Z każdego dnia praktyki praktykant zobowiązany jest sporządzać SPRAWOZDANIE. Opiekun praktyki w zakładzie podpisuje dziennik praktyk.
Na podstawie dzienniczka praktyk wystawiana jest przez kierownika szkolenia praktycznego ocena z praktyki.

 

Regulamin zajęć praktycznych 2020
Regulamin praktyk zawodowych
Załącznik nr 1 – dziennik praktyk

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W PRAKTYCE ZAWODOWEJ:

Zgoda klasa II (1)

 

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11-go Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content