Zasady rekrutacji 2021 /2022

Ważna informacja!

Ogólnopolski Konkurs Poetycki LITERACKA ZIMÓWKA rozstrzygnięty!

Dzień Nauki Polskiej

Szanowni Maturzyści!

Spotkanie doradcy zawodowego CKZiU z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery z Dąbrowy Górniczej.

Pomagamy!

17 lutego – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOTA

Zbiórka karmy dla zwierząt

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) – finaliści konkursu

Palisz, płacisz, zdrowie tracisz!!!!

15 lutego ŚWIATOWY DZIEŃ WIELORYBA

Profesjonalnie wchodzimy w usługi barberskie

Konkurs !!! Miłość !!! Konkurs !!!

XVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Siewierzu

Praktyka zawodowa

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Beata Waszczyn


Praktyka zawodowa 2020/2021

Praktyki szkolne są realizowane na podstawie podstawy programowej. Program praktyki znajduje się w programie nauczania dla konkretnego zawodu. Praktyki są obowiązkowe dla wszystkich klas III oraz dla klasy II technik informatyk (po gimnazjum) i traktowane są jak każdy moduł zawodowy.

Termin praktyk dla klas III: 04.05.2021-31.052021

Termin praktyk dla klasy II technik informatyk: 06.04.2021-04.05.2021

Miejsce praktyki: Uczniowie samodzielnie szukają dla siebie praktyki kierując się swoimi zainteresowaniami, względami komunikacyjnymi, profilem zakładu pracy, programem praktyki, profilem zawodowym.

Uczniowie są zobowiązani do poinformowania kierownika szkolenia praktycznego o miejscu odbywania praktyki do końca lutego 2021.

Ilość obowiązkowa godzin praktyki: 160 (czyli 20 dni po 8 godzin).

Ubezpieczenie: nie ma konieczności dodatkowego ubezpieczenia ponad szkolne. Jeżeli uczeń jest ubezpieczony prywatnie, dostarcza do kierownika szkolenia praktycznego oświadczenie rodziców z numerem polisy.

Zaliczenie praktyki: Klasy, które odbywają praktyki zawodowe 4-tygodniowe (160 godz.) zobowiązane są do prowadzenia dzienniczków praktyk. Dzienniczkiem może być zeszyt 16-kartkowy, w którym strona tytułowa powinna być zapisana wg załącznika nr 1. Z każdego dnia praktyki praktykant zobowiązany jest sporządzać SPRAWOZDANIE, które podpisuje opiekun praktyki w zakładzie.

Na podstawie dzienniczka praktyk wystawiana jest przez kierownika szkolenia praktycznego ocena z praktyki.

 

Regulamin zajęć praktycznych 2020
Regulamin praktyk zawodowych
Załącznik nr 1 – dziennik praktyk

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W PRAKTYCE ZAWODOWEJ:

Zgoda klasa II (1)

 

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11-go Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content