Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

10 zasad bezpiecznych wakacji

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Zabawa językowa: „Złam kod”

Śniadanie na trawie w CKZiU

Realizacja  Projektu  Poznaj Polskę

Dzień Dziecka

CKZIU na Poligonie :)

Już wkrótce egzaminy zawodowe

Turyści z CKZiU na Geopikniku 2022 na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu.

Realizacja programu „Poznaj Polskę”

Spotkanie z Anną Kamińską – Teatr Dzieci Zagłębia

Realizacja programu „Poznaj Polskę”

Aliaż fotograficzny

2 TFT odkrywa Beskid Żywiecki i okolice

Praktyka zawodowa

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Beata Waszczyn


Praktyka zawodowa 2021/2022

Praktyki szkolne są realizowane na podstawie podstawy programowej. Program praktyki znajduje się w programie nauczania dla konkretnego zawodu. Praktyki są obowiązkowe dla wszystkich klas III technikum i traktowane są jak każdy moduł zawodowy.
Termin praktyk dla klas III (na podbudowie gimnazjum):
25.04.2022 – 20.05.2022

Termin praktyk dla klas III (na podbudowie szkoły podstawowej):
28.02.2022 – 25.03.2022
Miejsce praktyki: Uczniowie samodzielnie szukają dla siebie praktyki kierując się swoimi zainteresowaniami, względami komunikacyjnymi, profilem zakładu pracy, programem praktyki, profilem zawodowym.
Uczniowie są zobowiązani do poinformowania wychowawcy klasy o miejscu odbywania praktyki do 15 stycznia 2022r.
Ilość obowiązkowa godzin praktyki: 160 godzin (dla klas na podbudowie gimnazjum) i 140 godzin (dla klas na podbudowie szkoły podstawowej) .
Ubezpieczenie: nie ma konieczności dodatkowego ubezpieczenia ponad szkolne. Jeżeli uczeń jest ubezpieczony prywatnie, dostarcza do kierownika szkolenia praktycznego oświadczenie rodziców z numerem polisy.
Zaliczenie praktyki: Klasy, które odbywają praktyki zawodowe 4-tygodniowe (160 /140 godzin) zobowiązane są do prowadzenia dzienniczków praktyk. Dzienniczkiem może być zeszyt 16-kartkowy, w którym strona tytułowa powinna być zapisana wg załącznika nr 1. Z każdego dnia praktyki praktykant zobowiązany jest sporządzać SPRAWOZDANIE. Opiekun praktyki w zakładzie podpisuje dziennik praktyk.
Na podstawie dzienniczka praktyk wystawiana jest przez kierownika szkolenia praktycznego ocena z praktyki.

 

Załącznik nr 1 – dziennik praktyk

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W PRAKTYCE ZAWODOWEJ:

Zgoda

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content