Relacja z konkursu wiedzy o rynku pracy

My też się szkolimy!

Czytam z Igą!

Ferie

Obsługa Powiatowego Spotkania Noworocznego 2023

Egzaminy zawodowe

Kolędnicy z CKZiU w ZOL przy Domu św. Józefa w Będzinie

Sukcesy sportowe – Bartłomiej Truś

Świąteczne lekcje języków obcych

Wesołych Świąt

III Konkurs Kolęd i Pastorałek

Wycieczka do kina Helios

„Grudzień – miesiąc ważnych wydarzeń” – warsztaty historyczno-kulturowe

Ogłoszenie!

Niecodzienna lekcja historii

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa 2022/2023

Praktyki szkolne są realizowane na podstawie podstawy programowej. Program praktyki znajduje się w programie nauczania dla konkretnego zawodu. Praktyki są obowiązkowe dla wszystkich klas III i IV technikum (na podbudowie szkoły podstawowej) i traktowane są jak każdy moduł zawodowy.

Termin praktyk dla klas III
06.03.2023-31.03.2023

Termin praktyk dla klas IV:
04.05.2023-31.05.2023

Miejsce praktyki: Uczniowie samodzielnie szukają dla siebie praktyki kierując się swoimi zainteresowaniami, względami komunikacyjnymi, profilem zakładu pracy, programem praktyki, profilem zawodowym.
Uczniowie są zobowiązani do poinformowania wychowawcy klasy o miejscu odbywania praktyki
Klasy III – do 13.01.2023
Klasy IV – do 31.03.2023

UWAGA!!!!
Klasy IV mogą wziąć udział w praktykach zagranicznych w ramach otrzymanej Akredytacji programu Erasmus+. W 2023 roku praktyki będą odbywały się w Szwecji (Malmö). Regulamin rekrutacji i karta zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie szkoły w zakładce „Projekty unijne”. Wychowawcy klas IV zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji (uczniowie i rodzice zostaną poinformowani przez Librus).

Ilość obowiązkowa godzin praktyki: 140 godzin

Ubezpieczenie: nie ma konieczności dodatkowego ubezpieczenia ponad szkolne. Jeżeli uczeń jest ubezpieczony prywatnie, dostarcza do kierownika szkolenia praktycznego oświadczenie rodziców z numerem polisy.
Zaliczenie praktyki: Klasy, które odbywają praktyki zawodowe 4-tygodniowe (140 godzin) zobowiązane są do prowadzenia dzienniczków praktyk. Dzienniczkiem może być zeszyt 16-kartkowy, w którym strona tytułowa powinna być zapisana wg załącznika nr 1 (dostępny na stronie internetowej w zakładce „praktyka zawodowa”. Z każdego dnia praktyki praktykant zobowiązany jest sporządzać SPRAWOZDANIE. Opiekun praktyki w zakładzie podpisuje dziennik praktyk.
Na podstawie dzienniczka praktyk wystawiana jest przez kierownika szkolenia praktycznego ocena z praktyki.

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Beata Waszczyn


 

 

Załącznik nr 1 – dziennik praktyk

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W PRAKTYCE ZAWODOWEJ:

 

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content