Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

10 zasad bezpiecznych wakacji

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Zabawa językowa: „Złam kod”

Śniadanie na trawie w CKZiU

Realizacja  Projektu  Poznaj Polskę

Dzień Dziecka

CKZIU na Poligonie :)

Już wkrótce egzaminy zawodowe

Turyści z CKZiU na Geopikniku 2022 na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu.

Realizacja programu „Poznaj Polskę”

Spotkanie z Anną Kamińską – Teatr Dzieci Zagłębia

Realizacja programu „Poznaj Polskę”

Aliaż fotograficzny

2 TFT odkrywa Beskid Żywiecki i okolice

DORADCA ZAWODOWY

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie

pokój nr 58

DORADCA ZAWODOWY

Marta Pasamonik

Marta Pasamonik – godziny dyżuru:

Poniedziałek 8.15 – 14.15
Wtorek 8.15 – 12.15
Środa 8.15 – 11.15
Czwartek 8.15 – 16.15
Piątek 8.15 – 12.15

W przypadku indywidualnych spotkań z uczniami i rodzicami istnieje możliwość dopasowania odpowiedniego terminu spotkania tj.dnia i godziny.

Ewa Bargieła
zgodnie z planem zajęć 

Drodzy uczniowie i słuchacze

Jeśli :
Zastanawiasz się dziś, kim zostaniesz w przyszłości?
Jaki zawód będziesz wykonywać? Czy ten, w którym się obecnie kształcisz?
A może zdecydujesz się na dalszą edukację?
Nie wiesz co wybrać spośród bogatej oferty szkół wyższych?
Którą ze ścieżek zawodowych i edukacyjnych podążać?
Gdzie i jak szukać pracy?

Doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie pomoże Ci:

• poznać swoje mocne i słabe strony,

• określić predyspozycje zawodowe,

• uzyskać informacje o zawodach i kierunkach kształcenia.

• opracować własny plan kariery edukacyjnej i zawodowej,

• wskazać metody aktywnego poszukiwania pracy,

• sporządzić dokumenty aplikacyjne,

• przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,

• przygotować się do roli pracownika,

Zachęcamy do udziału w spotkaniach z doradcą.

 

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY REALIZUJE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3. wskazywanie uczniom, słuchaczom, rodzicom uczniówi nauczycielom źródeł informacji dotyczących szeroko pojmowanego rynku pracy, w tym: tendencji rozwojowych, możliwości wykorzystania zdolności i talentów, instytucji i organizacji wspierających funmkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, alternatywnych możlwiości kształcenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

4. udzielanie indywidualnych porad uczniom, słuchaczom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5. tworzenie wewnątrzszkolengo systemu doradztwa zawodowego i zapewnienie ciągłości jego działań;

6. współpracę z podmiotami wspierającymi wewnątrzkolny system doradztwa zawodowego w tym zwłaszcza z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i urzędami pracy;

7. promowanie szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym.

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content