Dzień Edukacji Narodowej

Projekcja filmu „Najlepszy”

Wycieczka klasy 2 TFT

Niezwykłe spotkanie

Seans filmowy w kinie ,,Nowość’’ w Będzinie

Kolejny sukces sportowy uczniów naszej szkoły

Placówki pomocowe dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego

Dzień Języków Obcych

Wycieczka do Energylandii

CKZiU w projekcie historycznym

Święto Szkoły w CKZiU w Będzinie

Podziękowanie

„Dzień Kariery z EURES”

ERASMUS +

BohaterON

AKTUALNOŚCI

Placówki pomocowe dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego

30.09.2021

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje Społeczne.
W związku z nowo powstałym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Piłsudskiego 9, informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla uczniów Państwa szkoły, mieszkających na terenie miast: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Mysłowice.
Oferta jest bezpłatna, skierowana dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin. Wizyta w naszym Centrum może odbyć się wyłącznie po uprzednim telefonicznym kontakcie z Infolinią, wykonanym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy, wsparcia bądź konsultacji w obszarze zdrowia psychicznego.
Każdorazowo weryfikacji przyjęcia będą dokonywali: Infolinia i Zespół Pierwszego Kontaktu. Każdy potrzebujący może uzyskać u nas wsparcie w zakresie diagnozy, terapii bądź informacji na temat specjalistycznych placówek zajmujących się daną problematyką.
Nasze działania nie są skierowane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem (prowadzimy diagnozę nie terapię), uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, demoralizacją i ciężkimi zaburzeniami zachowania.
Adres: 41-200 Sosnowiec, Piłsudskiego 9
Telefon infolinii: 532- 560- 020 lub 532- 560- 021
Godziny pracy Centrum: poniedziałek- piątek 8:00- 20:00
Podstawa prawna:
Art.26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz art.146 ust.1, art.147-150, 151 ust. 1,2,4,5, art. 152,153 i 154 ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

FUNDACJA PRZYSTAŃ
Dąbrowa Górnicza 41-308,
ul. Piłsudskiego 92/170
32 264 60 03
+48 519 140 109
przystan.dg@gmail.com

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży, NFZ Terapia w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży odbywa się bezpłatnie dla osób od 3 do 18 r.ż (w przypadku osób uczących się do 21 r.ż) – NIE JEST POTRZEBNE SKIEROWANIE !!!
W naszej Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oferujemy pomoc w zakresie następujących trudności:

• zaburzenia psychosomatyczne
• zaburzenia nastroju jak depresja, stany lękowe, fobie
• zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
• zaburzenia osobowości
• zaburzenia zachowania
• zaburzenia psychotyczne
• całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera
• zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (m.in. dysleksja)
• ADHD i inne

Do Poradni może zgłosić się młodzież lub dzieci, którzy:

• doświadczają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz osobami najbliższymi
• mają trudności w realizacji obowiązku szkolnego
• przeżywają trudności w odczuwaniu i poszukiwaniu tożsamości
• często czują się samotni, smutni, przygnębieni
• miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju
• łatwo się denerwują, wybuchają złością
• często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach
• aktualnie przeżywają trudną sytuację w szkole, w domu
• czują się nieszczęśliwi
• I inne
Zapraszamy także rodziców i opiekunów, którzy:
• doświadczają niepokoju związanego z rozwojem psychicznym ich dzieci
• doświadczają trudności wychowawczych
• chcą zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, organizacji pomocy i leczenia w zakresie konkretnych zaburzeń psychicznych podejrzewają u dziecka występowanie zaburzeń psychicznych, nieprawidłowości rozwojowych lub zauważają niepokojące zachowania, niezrozumiałe emocje

W Poradni udzielamy pomocy w formie:

• Diagnostyki psychologicznej:
o oceniając poziom rozwoju i funkcjonowania dziecka w trzech sferach: intelektualnej, emocjonalnej i społecznej
o oceniając rodzaj i zakres rozwojowych trudności psychologicznych
o rozpoznając rodzaj zaburzeń psychicznych
• Poradnictwa i konsultacji psychologicznych
• Psychoterapii indywidualnej
• Psychoterapii grupowej
• Wizyt środowiskowych

W wypadku prowadzenia terapii z osobami nieletnimi prowadzimy współpracę z ośrodkami, szkołami, MOPS’em oraz innymi instytucjami, które mogą mieć wpływ na nieletniego oraz stanowią jego środowisko.

Poradnia Leczenia Uzależnień Dla Dzieci i Młodzieży Bezpłatna pomoc
Problem uzależnienia dostrzegany i diagnozowany jest u coraz młodszych dzieci. Dostępność substancji i czynności jeszcze bardziej przyśpiesza ten proces. W terapii uzależnionych dzieci wychodzimy z założenia, że niezbędna jest współpraca rodziców, dlatego poza indywidualnymi spotkaniami organizujemy grupy dla rodziców oraz spotkania rodzinne.

Z Poradni mogą skorzystać:

• dzieci i młodzież eksperymentujące lub zagrożone uzależnieniem
• dzieci i młodzież uzależniona od czynności (gry, komputer, pornografia) i substancji (alkohol, narkotyki, dopalacze, dezodoranty i inne środki odurzające)

Jak pomagamy?

• Realizujemy program CANDIS – krótkoterminowej terapii uzależnienia o najwyższej dowiedzionej skuteczności.
• Prowadzimy terapię indywidualną
• Organizujemy grupę dla rodziców uzależnionych dzieci i młodzieży
• Spotkania rodzinne

Realizujemy również spotkania edukacyjne dla społeczności lokalnej, dla przedstawicieli zawodów pomocowych:

• Nowoczesne uzależnienia
• Interwencja wobec osoby eksperymentującej
• Najważniejsze elementy terapii dziecka uzależnionego
• Rola rodziny i wsparcia środowiskowego w terapii.

Zobacz wszystkie

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11-go Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content