Powrót do instytucji kultury

Akcja ekologiczna

Pomagamy!!!

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w CKZiU

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Nowy Projekt!

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Rozdanie świadectw w dniu 26 czerwca 2020

Jak spędzić bezpiecznie wakacje – porady

Egzamin zawodowy 2020

Szkoła w nowej odsłonie

Komunikat

Nabór – wybór ścieżki rekrutacyjnej!

Biblioteka w nowej odsłonie

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

AKTUALNOŚCI

Nowy Projekt!

11.08.2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, ogłosił wyniki konkursu nr RPSL.11.02.03-IŻ.01-24-340/19.
Wniosek złożony przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III – dofinansowanie dla CKZiUuzyskał pozytywną opinię i otrzymał dofinansowanie w wysokości 907 924,50 zł (całkowita wartość projektu to 955 710,00 zł, różnicę 47 785,50 zł pokrywa Powiat Będziński).
Projekt będzie realizowany w okresie od 1.09.2020 d0 31.12.2022 roku.
Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na doposażenie placówki. Zaplanowano zakupy do pracowni: rejestracji obrazu, gastronomicznej, elektrycznej, samochodowej oraz turystycznej. Projekt zakłada również sfinansowanie dla uczniów technikum płatnych staży zawodowych oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Kursy zostały określone na podstawie ankietowania uczniów, stąd będą zgodne z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami np. kurs obsługi wózków widłowych, stylizacji paznokci, SEP, fotografii ślubnej, spawania, pilota wycieczek oraz prawa jazdy.
Beneficjentami będzie 90 uczniów technikum i szkoły branżowej, którzy pozytywnie przejdą rekrutację.
W ramach projektu, dofinansowanie do odbycia stażu zawodowego, otrzyma też 15 nauczycieli.
Więcej informacji wkrótce na stronie szkoły.

Zobacz wszystkie

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

ul. 11-go Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content