Uroczysta akademia z okazji zakończenia nauki klas maturalnych w CKZiU w Będzinie

Kolejna grupa absolwentów „zakorzeniła się” w historii CKZiU…

„Zarządzanie na medal”

Nadzieja na dom

„Geopiknik na Żylecie” – edycja 2024

Jak co roku od wielu lat… CKZiU bierze udział w akcji „Żonkile”

Jakub Wiślak – medalista Mistrzostw Polski w Karate Kyokushin

Norwegia, Indie , Chile w naszym zasięgu , czyli turyści na festiwalu podróżniczym.

Konkurs „Metamorfoza – stylizacja o wielu twarzach”

Kompleks sportowy przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie oficjalnie otwarty

Potyczki językowe

Wernisaż wystawy „Najpiękniejsze zdjęcia polskie”

Półfinał XXV Olimpiady Techniki Samochodowej

XIV Szkolny Dzień Talentu

2 technik informatyk na prelekcji „Doświadczanie Annapurny. Himalaizm w wydaniu sportowym”

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z kwalifikacją mechatroniczną (elektryczno-elektroniczną) MOT.02
Informacje o zawodzie:
Technik pojazdów samochodowych z kwalifikacją MOT.02, związaną z elektroniką samochodową – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych.
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką, układami elektrycznym i elektronicznymi oraz nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Zdobywanie umiejętności zawodowych

Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych, m. innymi: podstaw konstrukcji maszyn, silników pojazdów samochodowych, budowy pojazdów samochodowych, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych.

Praktycznych umiejętności uczeń nabywa na warsztatach, w pracowni diagnostyki pojazdów jak i pracowni elektroniki i elektrotechniki. Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej diagnostyki samochodowej.
Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty wyposażone w linię diagnostyczną do naprawy i obsługi pojazdów, podnośniki: nożycowy, 4- i 2-kolumnowy, urządzenia diagnozujące uszkodzenia w pojazdach osobowych i ciężarowych TEKSA, analizator spalin, dymomierz, oscyloskop,  tester wtryskiwaczy układu CommonRail, nowoczesne elektroniczne urządzenia diagnostyczno-kontrolne wraz z ćwiczebnym parkiem samochodowym.

Naszą szkołę wspierają starannie dobrane zakłady pracy, w których uczeń ma możliwość poznania zasad ich funkcjonowania w toku praktyki zawodowej. Są  to przedsiębiorstwa ASO i wyspecjalizowane warsztaty obsługowo-naprawcze, takie jak: MAZDA Sosnowiec, NISSAN GENERAL MOTORS Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza, TOYOTA Sosnowiec, ACS Psary. Ponadto szkoła otrzymuje dużą pomoc merytoryczną od wykładowców i pracowników Wydziału Transportu Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Uczniowie, którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy, gdyż szkoła zapewnia naukę przepisów ruchu drogowego na zajęciach edukacyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy pojazdami kategorii B w ośrodku szkolenia kierowców.

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z kwalifikacją mechaniczną MOT.05

Informacje o zawodzie:

Technik pojazdów samochodowych to kierunek dla młodych ludzi, który ma ich przygotować do pracy w szeroko pojętej dziedzinie motoryzacji. Kształci specjalistów z zakresu eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadzania diagnostyki samochodowej; wykonujących przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewniających doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych. 

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń

 

Zdobywanie umiejętności zawodowych

Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych, m. innymi: podstaw konstrukcji maszyn, rysunku technicznego, silników pojazdów samochodowych, budowy podwozi i nadwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych

Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty wyposażone w linię diagnostyczną do naprawy i obsługi pojazdów, podnośniki: nożycowy, 4- i 2-kolumnowy, urządzenia diagnozujące uszkodzenia w pojazdach osobowych i ciężarowych TEKSA,  analizator spalin, dymomierz, oscyloskop,  tester wtryskiwaczy układu CommonRail, nowoczesne elektroniczne urządzenia diagnostyczno-kontrolne wraz z ćwiczebnym parkiem samochodowym.

Naszą szkołę wspierają starannie dobrane zakłady pracy, w których uczeń ma możliwość poznania zasad ich funkcjonowania w toku praktyki zawodowej. Są  to przedsiębiorstwa ASO i wyspecjalizowane warsztaty obsługowo-naprawcze, takie jak: MAZDA Sosnowiec, NISSAN GENERAL MOTORS Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza, TOYOTA Sosnowiec, ACS Psary. Ponadto szkoła otrzymuje dużą pomoc merytoryczną od wykładowców i pracowników Wydziału Transportu Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Uczniowie, którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy, gdyż szkoła zapewnia naukę przepisów ruchu drogowego na zajęciach edukacyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy pojazdami kategorii B w ośrodku szkolenia kierowców.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z kwalifikacją MOT.05
Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów
i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.
Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych można zaliczyć m.in.:

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy,
 • ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu,
 • demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja,
 • wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji,
 • przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie,
 • sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych,
 • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych,
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.Mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem o charakterze usługowym.
  Mechanik pojazdów samochodowych, w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby zatrudnionych osób w zakładzie, może swoją pracę wykonywać indywidualnie lub w zespole 2-3 osobowym pod nadzorem brygadzisty. Osoby w tym zawodzie zazwyczaj pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym w stałych godzinach pracy.
  Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od mechanika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej
  z poziomem oferowanych usług. Dlatego powinien on wykazywać gotowość do dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji.
  Mechanik pojazdów samochodowych ponadto zna i stosuje przepisy ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 

Kwalifikacje:

MOT.05. (z kwalifikacją mechaniczną MOT.05) Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. (z kwalifikacją mechaniczną MOT.06) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Podejmij naukę jeśli:

 • lubisz naprawiać elektryczne i elektroniczne układy w pojazdach samochodowych
 • naprawiać zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych
 • interesujesz się przepisami ruchu drogowego
 • interesujesz się językiem obcym w branży samochodowej

W trakcie nauki poznasz:

 • diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • organizowanie obsługi i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • wykonywanie napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B
 • diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych

Przedmioty zawodowe

 • naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • techniki wytwarzania
 • przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
 • działalność gospodarcza w branży samochodowej
 • język obcy w branży samochodowej

Praktyka zawodowa

 • specjalistyczne warsztaty naprawcze
 • stacje kontroli pojazdów
 • firmy transportowe
 • przedsiębiorstwa spedycyjne
 • salony sprzedaży i obsługi samochodów

Praca zawodowa

 • stacje diagnostyczne
 • specjalistyczne warsztaty naprawcze
 • firmy transportowe
 • przedsiębiorstwa spedycyjne
 • biura konstrukcyjne firm motoryzacyjnych
 • salony sprzedaży i obsługi samochodów
 • instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami
 • przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi
 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego

Plan lekcji

ZOBACZ RÓWNIEŻ


Zobacz wszystkie

NASI PARTNERZY

CKZIU BĘDZIN

Tel: (32) 267 – 77 – 58
Email: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

adres do e-doręczeń:
AE:PL-11914-62866-CVSGF-18

ul. 11 Listopada 3
Będzin 42 – 500

 

SEKRETARIAT

Czyny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00

(sprawy uczniowskie od godziny 9:00)

 

Loading

© CKZIU 2020Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & Realizacja Strony internetowe Sosnowiec
Skip to content